کارآموز مارکتینگ

از ابتدا تاکنون آسود در پی گردآوری تیم‌هایی متخصص در واحدهای مختلف بوده. همین امر باعث شده که سیستم، پیشرفت چشمگیری در مدت کم داشته باشد. در مقابل از هیچ تلاشی جهت فراهم کردن فضای امن کاری با امکانات رفاهی متناسب دریغ نکرده. با افتخار مشتاق همکاری با شما در آسود هستیم.

از ابتدا تاکنون آسود در پی گردآوری تیم‌هایی متخصص در واحدهای مختلف بوده. همین امر باعث شده که سیستم، پیشرفت چشمگیری در مدت کم داشته باشد. در مقابل از هیچ تلاشی جهت فراهم کردن فضای امن کاری با امکانات رفاهی متناسب دریغ نکرده. با افتخار مشتاق همکاری با شما در آسود هستیم.

وظایف و مسئولیت‌های تخصصی:

دانش و مهارت‌های مورد نیاز عمومی:

مزیت‌های موقعیت شغلی:

فرم ارسال رزومه